top of page
לוגו המרכז.png
תמונה1.png

יום עיון

מעל ומתחת ל"קצה הקרחון" בארגונים

31 במרץ, 2023 
יום שישי

יום עיון מקוון לקהל הרחב

 

לשאלות ניתן לפנות לגב' רפאל פאריינתי:

​073-3742724

info@p-sod.com

מטרת יום העיון לאפשר היכרות עם היבטים מרכזיים של הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית, ותרומתה לעבודה בארגונים בעידן הנוכחי

09:00 – 09:20

פתיחה והצגת הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית – ד"ר אבי נוטקביץ

 

09:20 – 09:45

הרצאה ודיון: "רוחות רפאים" בחדר המנהל ובארגון - ירושות רגשיות – גב' שימי תלמי

 

09:45 – 10:10

הרצאה ודיון: הדרמה שבנטילת תפקיד – השחקנים והבמאי – מר מיקי רוזנשטיין

 

10:10 – 10:35

הרצאה ודיון: ראייה "דו-עינית" בארגונים – גב' מירי צדוק

 

10:35 – 10:50

הפסקה

 

10:50 – 11:15

הרצאה ודיון: נרקיסיזם בארגונים – הבורסה בה נסחרות מניות הדימוי העצמי – ד"ר יוסי טריאסט

 

11:15 – 12:15

התערבות ארגונית - לידתו של ארגון בסיכון גבוה - המוזיאון להנצחת השואה בוושינגטון

(נכתב על ידי ד"ר רינה בר לב אליאלי ז"ל)

דיון בהתערבות הארגונית - ד"ר חגית שחר פרירא וגב' דורית טל

דיון עם הקהל

 

12:15 – 12:30
התבוננות על יום העיון

 

12:30 – 13:00​

מפגש לא פורמלי עם סגל התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני: גישה פסיכואנליטית-מערכתית

 

עלויות

הרשמה ותשלום לקהל הרחב: 120 

 

הרשמה ותשלום לבוגרי התכנית ולחברי אפק: 90 

ההרשמה בעיצומה!

 

לחצ.י כאן על מנת להירשם ולהבטיח את מקומך ביום העיון

 

לשאלות נוספות אנא פנו לגב' רפאל פאריינתי:

info@p-sod.com

הרשמה

על המרצים והמרצות

דורית טל, M.A, פסיכולוגית קלינית וחינוכית מדריכה, מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי תל אביב-יפו; חברת סגל התכנית ליעוץ ופיתוח ארגוני: גישה פסיכואנליטית-מערכתית; חברת אפק.

יוסי טריאסט, Ph.D, פסיכולוג קליני, פסיכואנליטיקאי מנחה ויו"ר לשעבר, החברה הפסיכואנליטית בישראל; ראש מסלול ׳פרויד וממשיכיו׳, אוניברסיטת תל אביב; מייסד ובעלים (במשותף) של מכון טריאסט-שריג לפסיכותרפיה. מנהל במשותף של המרכז לחקר הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית; מנהל במשותף לשעבר וחבר סגל, התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני: גישה פסיכואנליטית-מערכתית; חבר אפק.

 

 

אבי נוטקביץ, Ph.D, פסיכולוג קליני, פסיכואנליטיקאי מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל, יועץ ארגוני; מנהל במשותף, המרכז לחקר הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית; מנהל במשותף לשעבר וחבר סגל, התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני: גישה פסיכואנליטית-מערכתית; חבר ויו"ר לשעבר, אפק.

 

 

מירי צדוק, M.A, פסיכולוגית קלינית, מדריכה ויועצת ארגונית, פרקטיקה פרטית, ירושלים; מורה ומנהלת במשותף בתכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני: גישה פסיכואנליטית-מערכתית; חברת אפק.

 

 

מיקי רוזנשטיין, M.A, פסיכולוג קליני ויועץ ארגוני, מנכ"ל במשותף חברת מפגש-פיתוח אישי, צוותי וארגוני; סא"ל (מיל') מפקד בית הספר למנהיגות של צה"ל לשעבר; מורה ומנהל במשותף של התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני: גישה פסיכואנליטית-מערכתית, חבר אפק.

 

 

חגית שחר-פרירא, Ph.D, יועצת ארגונית, מדריכה ומנחת קבוצות; חוקרת ומרצה בתחומים של תהליכים קבוצתיים וארגונים, מנהיגות ומגדר; מקימה ומנהלת של "מקום לחיבורים" - מרחב פיזי ורעיוני לחיבור בין אנשים מחשבות ופעולות; חברת סגל בתכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני: גישה פסיכואנליטית-מערכתית; חברת אפק.

 

 

שימי תלמי M.S.W, פסיכואנליטיקאית מנחה, יועצת ארגונית ומנחת קבוצות; יו"ר מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, חברת סגל; מנהלת במשותף לשעבר וחברת סגל התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני: גישה פסיכואנליטית–מערכתית; חברת אפק.

bottom of page