סגל ההוראה הישראלי

אבי נוטקביץ, Ph.D
Avi Nutkevitch, Ph.D.

יוסי טריאסט, Ph.D

Joseph Triest, Ph.D.

מירי צדוק, M.A
Miri Tsadok, M.A.
שימי תלמי, M.S.W
Simi Talmi, M.S.W.
מיקי רוזנשטיין, M.A
Miki Rozenstine, M.A.
חגית שחר-פרירא, Ph.D
Hagit Shachar-Paraira, Ph.D.

© created by LaviDesign