סגל ההוראה הישראלי

אבי נוטקביץ, Ph.D
Avi Nutkevitch, Ph.D.

יוסי טריאסט, Ph.D

Joseph Triest, Ph.D.

שימי תלמי, M.S.W
Simi Talmi, M.S.W.
מיקי רוזנשטיין, M.A
Miki Rozenstine, M.A.
חגית שחר-פרירא, M.S.W
Hagit Shachar-Paraira, M.S.W.
מירי צדוק, M.A
Miri Tsadok, M.A.
חיים דויטש, M.A
Haim Deutsch, M.A.

© created by LaviDesign